NNL DEVELOPMENT HUMAN RESOURCES LIMITED COMPANY

Address : 418 Doan Khue, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Vietnam

Hotline: 02363 55 00 55

Tel : 02363 55 00 55

Home / Tin tức mới nhất / (Tiếng Việt) Có thêm 10.000 người thất nghiệp
0975 731 531
02363 55 00 55
Nhắn tin với chúng tôi qua Zalo
Hi , Do you need help ?